menuMenu

Rodinný advokát – kalkulačka výživného

* Výsledek vychází z doporučujících tabulek, z kterých soudy v České republice často vychází, které však nejsou právně závazné. Soudem určené výživné zohledňuje mnoho dalších skutečností, zejména výdaje druhého rodiče, potřeby dítěte atp.

** Výpočty byly inspirovány kalkukalčkou zde. Pro více informací, o použití kalkulačky, si přečtěte tento manuál.

Proč je dobré využít mé služby?

Rozvod – Rozvod se vždy snažím řešit rychle, levně a efektivně. Stačí přijít s oddacím listem do mé kanceláře a odejít můžete se společným návrhem na rozvod pro podepsání druhým manželem, nebo s vědomím, že již byl Váš návrh na rozvod podán k soudu. Protože výsledek řízení o rozvod manželství zní vždy stejně, a sice manželství se rozvádí, nepovažuji za potřebné před soudem řešit důvod rozvratu manželství více, než je nezbytné. Soudní poplatek je zde 2.000 Kč.

Péče o děti – Při určení poměrů k dětem je třeba vždy zohlednit zájem dítěte. Pomohu Vám s druhým rodičem uzavřít rozumnou dohodu, kterou mohu připravit díky četným zkušenostem z těchto řízení a díky tomu, že je to stejně jako řízení o výživném moje specializace. Proto se v této oblasti dlouhodobě vzdělávám a sleduji aktuální trendy v soudním rozhodování. Ať už bude dosaženo dohody, nebo ne, zastoupím Vás v řízení před soudem tak, aby byly co nejlépe hájeny Vaše zájmy a zájmy Vašeho dítěte. V řízení o úpravě poměrů k dětem se nehradí soudní poplatek.

Výživné – V řízení o výživném, případně při sjednávání dohody o výživném, se v praxi zohlední mnoho skutečností a může se vycházet z mnoha pravidel, utvářených jak zákony, tak soudními rozhodnutími. V praxi jsem se například setkal často s případy, kdy v minulosti soudem určené nebo rodiči dohodnuté výživné je neadekvátní, nebo se stalo neadekvátním z důvodu změny poměrů na straně rodičů, nebo i prostým během času, neboť potřeby dětí se s věkem zvyšují. Protože se výživné určuje obvykle na dlouhou dobu a nekončí vždy ani zletilostí dítěte, považuji zastoupení advokátem v tomto řízení za více než vhodné, neboť například navýšení výživného o 1.000 Kč měsíčně za pět let činí rozdíl 60.000 Kč. V řízení o vzájemné vyživovací povinnosti rodičů a dětí (např. výživné pro nezletilé) se nehradí soudní poplatek. Jiná pravidla pak jsou u výživného na zletilé dítě, pro svobodnou matku, rozvedeného manžela nebo vyživovací povinnost mezi manželi či ostatními příbuznými.

Vypořádání společného jmění manželů – Vždy respektuji rozhodnutí mého klienta, jakým způsobem k vypořádání budeme přistupovat. Případné řízení o vypořádání SJM může být poměrně nákladné. Při znalosti právní úpravy a aktuální soudní praxe přitom lze často vypořádat jmění manželů po projednání jednotlivých nároků dohodou, protože s těmito znalostmi lze odhadnout, jak by případné budoucí soudního rozhodnutí mohlo vypadat. Manželé tak mohou ušetřit desítky, nebo i statisíce korun. Soudní poplatek je v řízení o vypořádání společného jmění sice jen 2.000 Kč a zvyšuje se o 5.000 Kč za každou nemovitou věc (proto je vhodné alespoň vypořádat nemovité věci), náklady řízení se však mohou výrazně zvýšit kvůli dalším výdajům (např. znalecké posudky).

Tento web využívá k fungování Cookies. Souhlasíte?