menuMenu

Zaměření

Poskytuji občanům a společnostem komplexní právní poradenství díky zkušenostem z různých oblastí práva, z nichž příkladem uvádím nejvíce žádané právní služby. Poskytuji právní konzultace, sepisuji a reviduji smlouvy, zastupuji klienty při jednáních s obchodními partnery, před soudy i státními orgány.

mailKontaktní formulář