menuMenu

Nemovitosti - pozemky, byty, domy

Dispozice s nemovitostmi si zaslouží řádnou péči nejen kvůli obvykle vysoké hodnotě nemovité věci, ale i kvůli nástrahám, které při dispozicemi s nemovitostmi nemusí být na první pohled znatelné. Často řeším důsledky neodborně sepsaných smluv, i darovacích, přitom daleko jednodušší je řešit věc od počátku s odborníkem než pak napravovat způsobené škody. S dispozicemi s nemovitými věcmi mám bohaté zkušenosti, a proto zajistím i Vám bezpečné a rychlé vyřízení Vašeho obchodu. Samozřejmostí je prověření druhé smluvní strany a předmětné nemovitosti, jehož podcenění spolu s nedostatečnou úpravou smluv často vede ke vzniku problému, kterému šlo v drtivé většině případů předejít.

Obvykle většinu činností řeším dálkovým přístupem, což činí celý proces pohodlnější, rychlejší a levnější. Pokud to ale klientovi více vyhovuje, řeším s ním vše osobně. Výhodou využití moderních technologií však je, že již nemusíte pro zajištění smluv a souvisejících dokumentů nikam chodit, stačí zavolat a případně potřebné podklady zaslat elektronicky.

Darování nemovitosti

Darování nemovitosti je velký krok, podobně jako její prodej. Proto je vhodné znát všechny možnosti a možné důsledky, aby darování proběhlo podle Vašich představ. Celý proces by měl být co nejrychlejší a nejlevnější, čehož u mě lze docílit díky využití moderních technologií a díky tomu že mohu ověřit Váš podpis. Obvykle tak vše vyřešíme na první osobní schůzce, nebo lze vše zajistit i na dálku, například e-mailem.

Protože s každým darováním nemovité věci je spojena povinnost hradit poplatek na katastru, je vhodné ověřit, zda skutečně obsahuje darovací smlouva vše, co jste zamýšleli. Dále je vhodné zohlednit možnost odvolání daru, daňové důsledky, nebo třeba zvážit, kdo bude darovanou nemovitost reálně užívat.

Pokud například daruje předek svým potomkům nemovitost a chce mít možnost tuto nemovitost i nadále využívat, je vhodné nejen zřídit současně k nemovitosti věcné břemeno, ale i řádně řešit kdo a jak bude nemovitost užívat a jak bude financován její běžný provoz nebo mimořádné výdaje. Oproti tomu je třeba zvážit důsledky existence věcného břemene například pro získání úvěru na přestavbu nemovitosti atp.

Zajistím pro Vás osobně:

 • zjištění kompletního seznamu nemovitých věcí které dárce vlastní
 • zjištění, zda není dárce nebo obdarovaný v exekuci či insolvenci
 • přípravu nebo revizi darovací smlouvy
 • návrh na vklad do katastru
 • ověření podpisů na smlouvě
 • zastoupení v katastrálním řízení
 • předávací protokol
 • další činnosti související s darem

Služby poskytuji i pro klienty, kterým má být nemovitost darována. Zkušenosti mám i se zastupováním klientů v řízení o odvolání daru. Pro klienty zajišťuji rovněž zřízení nebo výmaz věcného břemene, obvykle doživotního užívání nebo cesty.

add Zobrazit více

Prodej/koupě nemovitosti

Pro tak velký krok jako je prodej nebo koupě nemovitosti považuji za zásadní, aby vše proběhlo podle Vašich představ a bez komplikací. Proto společně eliminujeme potenciální rizika v maximální možné míře. Celý proces pro Vás co nejvíce zjednoduším a zajistím, abyste bezpečně a rychle dosáhli vyřízení Vaše prodeje či koupě.

Právní služby poskytuji od roku 2012. Od té doby jsem pomohl stovkám klientů s převody nemovitostí v hodnotě miliard korun. Ne všechny advokátní kanceláře, natož jiní zprostředkovatelé, Vám zajistí komplexní služby při převodu nemovitosti tak, abyste přišli a po udělení plné moci se nemuseli o celý proces dále starat

Zajistím pro Vás osobně:

 • řádné prověření druhé strany smlouvy a nemovitosti
 • přípravu nebo revizi smlouvy o převodu nemovitosti
 • komunikaci s druhou stranou smlouvy anebo bankou k zajištění oboustranně odsouhlasené verze smlouvy určené k podpisu
 • ověření podpisů na smlouvě
 • návrh na vklad do katastru
 • zastoupení v katastrálním řízení a úhradu správního poplatku, budete-li chtí
 • předávací protokol, případně další činnosti související s převodem

Pro převod nemovitých věcí vyšší hodnoty doporučuji úhradu kupní ceny skrze advokátní úschovu, kterou Vám rád v rámci svých advokátních služeb zajistím. Díky úschově má kupující jistotu, že o peníze nepřijde, aniž by vlastnil nemovitost, a prodávající má jistotu, že nebude nemovitost převedena, dokud nebude v úschově složena celá kupní cena.

Služby poskytuji i pro klienty, kterým již byla smlouva předložena od druhé strany a zvažují její podpis; typicky po uzavření smlouvy s realitní kanceláří. V takovém případě řádně prověřím druhou stranu a nemovitost, následně předloženou smlouvu, a srozumitelně klientovi vysvětlím její rizika a důsledky, které mohou jejich neřešením nastat. Vždy klientovi sdělím, zda je podle mého názoru uzavření smlouvy v dané verzi bezpečné a proč. Klientovi sdělím, jaká ustanovení nejsou tak důležitá aby klient trval na jejich změně, a která ustanovení naopak důležitá jsou, a to zejména z důvodu aby příliš horlivé návrhy změn neodradily druhou stranu od obchodu. Zároveň klienta vždy poučím o hrozícím riziku, aby se mohl řádně rozhodnout, zejména pokud panuje neochota druhé strany ke změnám eliminujícím podstatná rizika, jejichž podstoupení je třeba zvážit.

add Zobrazit více

Nájem bytu

Nájemní smlouvy bývají mnohdy pronajímateli podceňovány, i když cena řádně připravené nájemní smlouvy a řádného prověření nájemníka oproti obvyklým škodám je zanedbatelná. V Jemnici a okolí jsem připravoval již desítky smluv o nájmu bytu, ale také řešil mnoho důsledků neodborně sepsaných nájemních smluv, typicky jako důsledek vinklářství. I když mnohé jde ještě zachránit, i zde platí heslo: „prevence především".

Po celou dobu pracuji na zlepšování obsahu smluv o nájmu bytu podle aktuální rozhodovací praxe soudů, zejména proto, že jsem řešil větší množství takových důsledků a vyhotovil mnoho nájemních smluv. Díky tomu lze předejít velkému množství problémů, jako s neplatícím nájemcem, nájemcem nedodržujícím pořádek v bytě, nájemcem působícím škodu na bytě a jeho vybavení, nebo třeba s nájemcem v exekuci.

Zajistím pro Vás osobně:

 • řádné prověření nájemce, zejména jeho schopnosti platit nájem a služby
 • přípravu smlouvy o nájmu bytu na míru
 • komunikaci s nájemcem kvůli obsahu nájemní smlouvy
 • předávací protokol
 • další činnosti související s nájmem

Služby poskytuji i pro nájemce, zejména pro revizi nájemní smlouvy a pro případné spory mezi pronajímatelem a nájemcem. Pronajímatele zastupuji i za účelem vymožení dlužného nájemného a jiných plateb nebo vymožení náhrad za škody na bytě. Nájemce zastupuji i pro obranu při nedůvodných požadavcích pronajímatele, nebo například pro řádné vrácení kauce (jistoty).

add Zobrazit více
Tento web využívá k fungování Cookies. Souhlasíte?